НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

НАЧАЛО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

  На 16.09.21 год. от 18 часа за начален етап, V и VIII клас място на провеждане : класна стая

 На 20.09.21 год. от 18 часа за VI , VII, IX, X, XI, XII клас място на провеждане : класна стая

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.

Откриване на учебната година на 15. 09.2021 г. по следния график:

9:00 ч. – учениците от начален етап. Ще бъдат посрещнати от класен ръководител

10:00 ч. – учениците от 5 до 7 клас – в класната стая за първи час на класа

10:30 ч. – учениците от 8 до 12 клас – в класната стая за първи час на класа

Списъци на учениците по класове , номер на класна стая и класен ръководител са качени на сайта на училището.

Същите са поставени и на входа на училището и можете да ги видите
тук                                        

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало