НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

Организация и график на дейностите за приемане на ученици за учебната 2021-2022 г.

Национална учебно-изпитна програма за проверка на способностите

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

Прогнозно разпределение по специалности за учебната 2021/2022 година

Свободни места за учебната 2021/2022 година

За 8 клас:
Музикант-инструменталист – 3 бр.
Музикант – вокалист – 1 бр.

За 1 клас:
Класически танц – 2 бр.

Заявления за кандидатстване се приемат до 24.08.2021 г.  на email:
priem-numsi@abv.bg
Изпит за проверка на способностите – 25.08.2021 г.

Заявление за кандидатстване до VII клас -  изтегли | docx

Заявление за кандидатстване след VII клас -  изтегли | docx

ПРИЕМ - 1 КЛАС

За 1а и 1б клас - на 8.07.2021 г. от 18:00 ч. в залата на НУМСИ ще се проведе родителска среща

ПРИЕМ - 5 КЛАС

Условия за прием в V клас
Заявление за прием в V клас - изтегли | docx

Декларация - изтегли | docx

ПРИЕМ -  8 КЛАС

Условия за прием в VIII клас

Заявление за прием в VIII клас - изтегли | docx 

Декларация - изтегли | docx

 

Анкета за родители и ученици-кандидати за училището

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало