НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОЛЕКТИВ

 

ЗЛАТИНА ПАНТЕЛЕЕВА - ДИРЕКТОР

ИВЕЛИНА МАНОЛАКЕВА - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ЛЮБОВ БЪЧВАРОВА- ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

1

Василиса

Василева

български език и литература

2

Росица

Тозлукова

български език и литература

3

Татяна

Хаджиева

български език и литература

4

Яна

Борисова

български език и литература

5

Снежа

Христова

английски език

6

Мирела

Цъцарова

английски език

7

Марияна

Георгиева

италиански език

8

Даниела

Свиленова

математика, информационни технологии

9

Мария

Бойчева

математика

10

Станимира

Димитрова

математика,  физика и астрономия

11

Васил

Цветанов

история и цивилизации

12

Магриот

Димов

история и цивилизации, философия

13

Доротея

Янакиева

география и икономика, икономика

14

Златина

Стайкова

човекът и природата, биология и здравно образование

15

Ивелина

Вълкова

физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

16

Петко

Маринов

физическо възпитание  и спорт

17

Спаска

Андонова

физическо възпитание  и спорт

18

Аглика

Атанасова

технологии и предприемачество

19

Антоанета

Фотева

изобразително изкуство

20

Адриана

Стойчева

начален учител

21

Анелия

Василева

начален учител

22

Галина

Иванова

начален учител

23

Галя

Иванова

начален учител

24

Гергана

Иванова

начален учител

25

Дарина

Железова

начален учител

26

Елена

Пазвантова

начален учител

27

Живка

Славова

начален учител

28

Калина

Шийретова

начален учител

29

Марина

Дракова

начален учител

30

Марияна

Чиликова

начален учител

31

Петя

Петрова

начален учител

32

Снежана

Кирилова

начален учител

33

Станислава

Калчева

начален учител

34

Богомила

Цекова

солфеж

35

Виолета

Маврова

история на музиката / солфеж

36

Галина

Русева

солфеж

37

Жасмина

Стоянчева

история на музиката

38

Петя

Тончева

Солфеж и диригент на струнен оркестър

39

Петко

Ганев

хармония / полифония

40

Венелина

Дракопулова

корепетитор

41

Евгения

Атанасова

корепетитор

42

Иво

Гичев

корепетитор

43

Илияна

 

корепетитор

44

Нели

Георгиева

корепетитор

45

Олга

Дичева

корепетитор

46

Таньо

Чиликов

корепетитор

47

Планинка

Карагьозова

корепетитор

48

Цвете

Пишманова

корепетитор

49

Забела

Зареджиян

задължително пиано

50

Даниела

Маринова

задължително пиано

51

Мария

Дянкова

задължително пиано

52

Албена

Тихолова

пиано

53

Биляна

Кинчева

пиано

54

Георги

Спасов

пиано

55

Ирина

Калпаклиева

пиано

56

Лора

Паносян

пиано

57

Марияна

Канева

пиано

58

Пенка

Нейчева

пиано

59

Радка

Чомакова

пиано

60

Юлия

Ненова

пиано

61

Яна

Райчева

пиано

62

Елена

Величкова

акордеон

63

Елена

Клеппе

цигулка

64

Желю

Стоянов

цигулка

65

Румяна

Драголова

цигулка

66

Паоло

Бошев

виола

67

Жасмина

Чернева

виолончело

68

Радка

Джагарова

виолончело

69

Виолета

Петрова

контрабас

70

Пламен

Маринчев

класическа китара

71

Ивайло

Нинчев

класическа китара

72

Красимира

Кръстева

флейта

73

Йоана

Вангелова

обой

74

Димо

Дичева

кларинет

75

Симеон

Кавалджиев

кларинет

76

Анастас

Камиларов

Саксофон и диригент на духов оркестър

77

Димитър

Маджаров

фагот

78

Светослав

Василев

тромпет

79

Тодор

Маджаров

цугтромбон

80

Евгения

Иванова

ударни инструменти

81

Радослав

Харалампиев

ударни инструменти

82

Владимир

Грудев

класически танц и пантомима

83

Диляна

Бахматова

класически танц

84

Добринка

Бахова

класически танц

85

Недко

Георгиев

класически танц

86

Росен

Николов

история на танца

87

Георги

Минков

актьорско майсторство

88

Даниела

Георгиева

актьорско майсторство

89

Деница

Йорданова

поп и джаз пеене и китара

90

Михаела

Тенев

поп и джаз пеене

91

Соня

Пулева

поп и джаз пеене

92

Анета

Данаилова

Диригент на детски и младежки хор на училището

93

Елеонора

Кунчева

класическо пеене

94

Биляна

Данаилова

класическо пеене

95

Ваня

Забунова

сценичен костюм

96

Ирена

Иванова

сценичен костюм

97

Василена

Манолакева

рекламна графика

98

Мирослава

Андонова

рекламна графика

99

Таня

Бахатурова

рекламна графика

100

Добрин

Вътев

сценичен костюм

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало