НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ:

 
1. Запознаването с индивидуалните резултати от Държавни зрелостни изпити и Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация /теория/ да се извършва  на:
  -10.06.2024 год.- от 13.00 до 16.30 часа  в стая 105 в присъствието на  Доротея Янакиева класен ръководител на 12 Б клас
  -11.06.2024 год. от 09.00 до 16.30. стая 105 в присъствието на Снежа Христова- класен ръководител на 12 В клас
2. Запознаването с оценената изпитна работа на ученика се осъществява чрез влизане в електронната система на страницата на МОН с определени права на достъп, като при влизане в системата:
   >> Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа по БЕЛ и хартиената работа от изпита по ДЗИППК с присъдени точки за всяка задача;
   >> Сканираното изображение и хартиеният носител не могат да бъдат снимани, записвани, отпечатвани и изнасяни от залата
   >>  Не се допуска разглеждането на други изпитни работи.
                                                                                
                                                                                                 От ръководството
 

- - -

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

- - - 

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен професионална квалификация:

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=0&z=0                                                                                                ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 10/06/24 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало