НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен професионална квалификация:

 Професия "Музикант - инструменталист и музикант - вокалист"

Професия "Балетист"

Професия "Актьор"

Професия "Дизайнер"                                                                                                ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 26/01/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало