НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                     
                             

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

1 - 4 клас

1 а клас- музикант- инструменталист

1 б клас- балет

1 б клас- музикант -инструменталист

2 а клас- музикант -инструменталист

2 б клас- балет

3 а клас- музикант -инструменталист

3 б клас- балет

3 б клас- музикант -инструменталист

4 а клас- музикант -инструменталист

4 б клас- балет

4 б клас- музикант -инструменталист

5 - 7 клас

5 а клас- музикант -инструменталист
5 б клас- балет
5 б клас- музикант -инструменталист

6 а клас- музикант -инструменталист
6б клас- балет

7 а клас- музикант -инструменталист
7 б клас- балет
7 б клас- музикант -инструменталист

8-11 КЛАС

8А КЛАС

ПИАНО

ОРКЕСТРОВ ИНСТРУМЕНТ

КИТАРА

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

8Б КЛАС

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

РЕКЛАМНА ГРАФИКА

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

9А КЛАС

ПИАНО

ОРКЕСТРОВ ИНСТРУМЕНТ

КЛАС

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

КЛАС

РЕКЛАМНА ГРАФИКА
СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

10А КЛАС

ПИАНО

ОРКЕСТРОВ ИНСТРУМЕНТ

КИТАРА

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

10Б КЛАС

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

РЕКЛАМНА ГРАФИКА

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

11А КЛАС

ПИАНО

ОРКЕСТРОВ ИНСТРУМЕНТ

КИТАРА

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

11Б КЛАС

ОРКЕСТРОВ ИНСТРУМЕНТ

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

11В КЛАС

РЕКЛАМНА ГРАФИКА

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

12 КЛАС

МУЗИКАНТ- ИНСТРУМЕНТАЛИСТ

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ | ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

РЕКЛАМНА ГРАФИКА

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало