НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

СВОБОДНА ШКОЛА

 

Свободна школа по изкуствата

    Свободната школа по изкуствата е създадена през 1995 г. от ръководството на училището. Школата минава към Училищното настоятелство “Родни звуци” през  2002   година с решение на УС на УН”Родни звуци”. Свободната школа по изкуствата предлага платено обучение по всички музикални инструменти, включени в учебната програма на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, без ограничения във възрастта. За изминалите години възпитаници на школата са били над 200 деца.

    Надяваме  се,  че  Вашите деца, обучавани от най-добрите музикални педагози в Бургас и пленени от музите на изкуствата ще се приобщят към красотата и изяществото.

Очакваме Ви, за да Ви покажем стъпалата и поведем към Хеликон и Парнас.

- - -

ЗАНИМАНИЯ ПО МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ от 1 до 7 клас САМО ЗА ВЪНШНИ УЧЕНИЦИ

- - -

Обучителни курсове по солфеж за Първи клас и Начален етап

ЗАЯВЛЕНИЕ

- - -

УСЛОВИЯ И ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СВОБОДНАТА ШКОЛА 2023/2024 година

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксите подлежат на актуализация при промяна на минималната работна заплата.За контакти:

Телефони – 54 94 50 – Директор,

                     54 12 81 - Канцелария

Албена Каварджикова – моб. телефон : 0898585379

                                               Адрес: гр.Бургас, ул.”Кавала” №39

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 03/11/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало