НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

СВОБОДНА ШКОЛА

СВОБОДНА ШКОЛА

Свободна школа по изкуствата

    Свободната школа по изкуствата е създадена през 1995 г. от ръководството на училището. Школата минава към Училищното настоятелство “Родни звуци” през  2002   година с решение на УС на УН”Родни звуци”. Свободната школа по изкуствата предлага платено обучение по всички музикални инструменти, включени в учебната програма на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, без ограничения във възрастта. За изминалите години възпитаници на школата са били над 200 деца.

    Надяваме  се,  че  Вашите деца, обучавани от най-добрите музикални педагози в Бургас и пленени от музите на изкуствата ще се приобщят към красотата и изяществото.

Очакваме Ви, за да Ви покажем стъпалата и поведем към Хеликон и Парнас.

През  учебната  2017/ 2018 година таксите за обучение в Свободната школа са както следва :

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Специалност

Времетраене

 

Музикален инструмент

за  1 учебен час

12 лева

Класическо пеене

за  1 учебен час

12 лева

Джаз и поп пеене

за  1 учебен час

12лева

Индивидуален солфеж

за  1 учебен час

12 лева

Корепетиция

за 1 учебен час / 30 мин./

  8 лева

 

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ:                                                                                                                   

Специалност

Времетраене

Преподавател

МЕСЕЧНА ТАКСА

Групов солфеж

2 часа седмично

 

20.00 лева

 

 

 

 

Актьорско майсторство

за ученици от Училището

Христо Симеонов

20.00 лева

 

за външни участници

 

30.00 лева

 

 

 

 

Изящни и приложни изкуства

за ученици от Училището

Мирослава Андонова

20.00 лева

 

за външни участници

 

30.00 лева

 

 

 

 

 УЧЕНИЦИ НА НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” МОГАТ ДА ПОСЕЩАВАТ САМО ПРЕДМЕТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В УЧЕБНИЯ ПЛАН, ПО КОЙТО СЕ ОБУЧАВАТ.

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ АВАНСОВО  ДО 10 ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧЕНИКА , ТАКСИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксите подлежат на актуализация при промяна на минималната работна заплата.За контакти:

Телефони – 54 94 50 – Директор,

                     54 12 81 - Канцелария

Албена Каварджикова – моб. телефон : 0898585379

                                               Адрес: гр.Бургас, ул.”Кавала” №39

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/10/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало