НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

СПЕЦИАЛНОСТИ

МУЗИКАНТ -ИНСТРУМЕНТАЛИСТ

- начален етап           - прогимназиален етап

- гимназиален етап

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

- начален етап

- прогимназиален етап

- гимназиален етап

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

 - гимназиален етап

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ   

 - гимназиален етап

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО  

- гимназиален етап

СЦЕНИЧЕН КОСТЮМ

 - гимназиален етап

 РЕКЛАМНА ГРАФИКА

- гимназиален етап

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/10/22 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало