НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

Седмична програма за ВТОРИ  учебен срок на учебната 2017/2018 г.

                                                                                                               ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 23/02/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало