НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

График на дейностите за приемане на деца и ученици за учебната 2024-2025 година

ДЪРЖАВЕН План – прием
УЧЕБНО - ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Условия за кандидатстване в 5 клас
Условия за кандидатстване в 8 клас
Заявление за кандидатстване до 7 клас

Заявление за кандидатстване след 7 клас

Критерии за оценяване

- - -

График за консултации за приемни изпити за V клас

 График за приемни изпити за V клас

13.06.2004 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

14.06.2004 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ  В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 г.

- - -

Пробен изпит по рисуване за кандидатстване в училище по изкуствата след VІІ клас

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА VIII КЛАС

 График за приемни изпити за VIII  клас

Свободни места за учебната 2024/2025 година

27.06.2004 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

28.06.2004 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТ  ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025Г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ  В ОСМИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 г.

- - -

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ЗА I КЛАС  - ГРАФИК

ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ПЪРВИ КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 08/07/24 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало