НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ПРИЕМ

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД  ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА първи клас КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА 8 КЛАС - драматичен театър и рисуване

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА 8 КЛАС - 20.06.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - 19.06.2018 г.

♪♪♪

5 клас

ПИАНО И АКОРДЕОН
19.юни
09:00 ч.
Вх. №
101
104
106
110
112
113
115
118
123
126
127
133
137
147
148
149
153
ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ
19.юни
11:30 ч.
Вх. №
108
125
154
158
105
120
134
136
139
143
152
СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ
19.юни
13:30 ч.
Вх. №
103
109
116
117
119
121
124
131
157
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
19.юни
10:00 ч.
Вх. №
102
107
111
114
115
122
128
129
130
132
134
135
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
19.юни
11:00 ч.
Вх. №
138
140
141
142
144
145
146
150
151
155
156

♪♪♪

Изпит "Рисуване"
19.06. 9:00 ч.
Вх. №
202
203
204
205
206
208
209
210
270
19.06. 14:00 ч.
Вх. №
212
213
214
215
216
217
218
219
275
20.06. 9:00 ч.
Вх. №
223
226
230
231
232
234
240
242
313
20.06. 14:00 ч.
Вх. №
243
245
251
253
259
260
264
266
315

♪♪♪

8 клас

ПИАНО И АКОРДЕОН
20.юни
09:00 ч.
Вх. №
207
214
238
249
255
261
268
221
СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ
20.юни
11:30 ч.
Вх. №
227
271
225
237
252
ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ
20.юни
14:00 ч.
Вх. №
246
228
233
235
255
КЛАСИЧЕСКО И ПОП ПЕЕНЕ
19.юни
16:00 ч.
Вх. №
247
255
221
238
244
265
272
316
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
20.юни
10:00 ч.
Вх. №
219
222
243
250
254
256
257
258
262
АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО
20.юни
15:00 ч. 
Вх. №
201
211
220
224
229
236
239
241
АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО
20.юни
16:30 ч. 
Вх. №
248
252
263
265
267
269
273
274
307

♪♪♪

ИЗПИТ ЗА ПЪРВИ КЛАС
21.юни
10:00 ч.
Вх. №
1
2
3
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ
21.юни
10:30 ч.
Вх. №
305
306
317
312
302
303
309
304
310
ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ
КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ
21.юни
10:00 ч.
Вх. №
301
308
317

   ♪♪♪ 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ

♪♪♪

ГРАФИК ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 

♪♪♪

     Важна промяна в изискванията за медицинско свидетелство при кандидатстване. Чл. 10, ал.1, т. 6
копие на медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалностите и професиите, за които кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, което включва допълнителна информация:
 а) за цветоусещане – за кандидати, постъпващи по специалност изобразително изкуство и по професиите художник – изящни изкуства, художник – приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен график и графичен дизайнер;
 б) от ортопед за липса или наличие на плоскостъпие и на физически изменения в долните крайници и стъпалата, които да не позволяват обучение по танцово изкуство – за кандидати, постъпващи по професиите балетист и танцьор;
в) от фониатър или специалист "Уши, нос, гърло" (УНГ) за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по вокално изкуство – за кандидати, постъпващи по специалности от професия музикант-вокалист;
 г) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти – за кандидати по професия музикант-инструменталист със специалности духови инструменти;Документи за кандидатстване

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
КЛАС ПРОФЕСИЯ/НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ БРОЙ
I клас Музика пиано - 10, акордеон - 1, цигулка - 3,виола - 2,  30
    виолончело - 1, класическа китара - 2,  
    флейта - 2, обой - 2, кларинет - 2, фагот - 2,   
    ударни инструменти - 3  
  Танц класически танц 10
V клас Музика пиано - 10, акордеон - 1, цигулка - 3,виола - 2,  32
    виолончело - 1, контрабас - 1, класическа китара - 3  
    флейта - 1, обой - 1, кларинет - 1, фагот - 1,   
    тромпет - 1, валдхорна - 1, цугтромбон - 1,  
    ударни инструменти - 4  
  Танц класически танц 16
VIII клас Музикант-инструменталист пиано - 7,  цигулка - 1,виола - 1,  23
    виолончело - 1, контрабас - 1,класическа китара - 3  
    флейта - 1, обой - 1, кларинет - 1, фагот - 1,   
    тромпет - 1, валдхорна - 1, цугтромбон - 1,  
    ударни инструменти - 2  
  Музикант-вокалист класическо пеене 4
    поп и джаз пеене 4
  Балетист класически танц 8
  Актьор актьорство за драматичен театър 8
  Дизайнер сценичен костюм 8
  Художник рекламна графика 8
ОБЩО     151

 

График

на дейностите по приемане на ученици в  V  и VIII  клас

 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за кандидатстване

04 – 18.06.2018 г.

2.

Безплатни консултации за кандидатите

11 – 15.06.2018 г.

3.

Провеждане на изпити за проверка на способностите

19 – 21.06.2018 г.

4.

Обявяване на резултатите от изпитите

В края на изпитния ден

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 22.06.2018 г.

6.

Записване на приетите ученици

25.06. – 27.06.2018 г.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места.

 до 29.06.2018 г.

10.

Попълване на незаетите места и записване на учениците.

0205.07.2018 г.

11.

Утвърждаване на  осъществения държавен план-прием

до 06.07.2018 г.

 

 

 ♪♪♪

Условия и ред за приемане на ученици в I клас

♪♪♪

Разпределение на свободните места за I клас по специалности
♪♪♪

СПРАВОЧНИК

♪♪♪

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ
МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ, МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ, АКТЬОР,
АКОРДЬОР И МУЗИКАЛЕН ОФОРМИТЕЛ ЗА УЧЕБНАТА 201
8-2019 ГОДИНА

♪♪♪

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 21/06/18 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало