НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

ВАКАНЦИИ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

      НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I - XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I - XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

НЕУЧЕБНИ ДНИ: 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I - XII клас 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици) 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ , сесия май-юни 2018 г.: и НВО ЗА VІІ клас

21 май - Български език и литература; НВО –VІІ клас

23 май - втори задължителен изпит по предмет по избор; НВО VІІ клас

29 май - 1 юни - матури по предмет по желание на ученика. 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА  за IV клас:

10 май – Български език и литература;

14 май – Математика;

16 май – Човекът и обществото;

17 май – Човекът и природата.

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 12/09/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало