НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

СТИПЕНДИИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


ПРАВИЛА за условията и реда за получаване на стипендия от учениците след завършено основно образование
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

      КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ, УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТАКАВА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛАГАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА /В БЪЛГАРСКА БАНКА ПО ИЗБОР/ НА ИМЕТО НА СТИПЕНДИАНТА.

        ЗА УЧЕНИЦИ НЕНАВЪРШИЛИ 14 ГОДИНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА НА РОДИТЕЛ И ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ, СТИПЕНДИЯТА ДА СЕ ПРЕВЕЖДА НА НЕГОВА БАНКОВА СМЕТКА.

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/10/22 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало