НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                           

КЛАСНИ  РЪКОВОДИТЕЛИ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 Г.

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ
1 а клас Антоанета Николова /  Ивелина Вълкова 6
1 б клас Снежана Кирилова / Анелия Василева 12
2 а клас Живка Славова / Петя Петрова  1
2 б клас Марияна Чиликова / Гергана Иванова 4
3 клас Адриана Стойчева / Иванка Кирова  3
4 а клас Дарина Железова / Софка Христакиева 5
4 б клас Галя Иванова / Галина Иванова  2
5 а клас Петя Христова 119
5 б клас Даниела Свиленова 122
6 а клас Ирена Иванова 120
6 б клас Златина Стайкова 121
7 а клас Виолета Маврова 117
7 б клас Василиса Василева 118
8 а клас Илияна Димова 203
8 б клас Мария Бойчева 204
8 в клас Станмира Димитрова 206
9 а клас Яна Борисова 201
9 б клас Татяна Хаджиева 202
10 а клас Илияна Ангелова 205
10 б клас Елза Паносян 306
11 а клас Гергана Нисторова 304
11 б клас Любов Бъчварова 305
12  клас Галина Русева 301

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 12/09/17 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало