НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

oбществен съвет

ПОИМЕННЕН СЪСТАВ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ НУМСИ“ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ – БУРГАС
Съгласно  ПРОТОКОЛ №4/ 02.11.2022 година

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ
1.     Г-жа Николина Кънчева- родител на ученик в 9 клас
2.     Представители на МК: Елиянка Михайлова - основен член и Петър Матев -   резервен член
3.     Проф. Хикмет Мехмедов- представител на работодателските организации
4.     Г-жа Зоя Калафатева- родител на ученик в 6 клас
5.     Г-жа Боряна Желязкова - родител на ученик в 8 клас
6.     Г-жа Калина Попова- родител на ученик в 2 клас
7.     Г-жа  Анелия Йорданова- родител на ученик в 3 клас
 
 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
 
Мария Парапанова - родител на ученик в 5 клас
Даниела Каракушева- родител на ученик в 5 клас
Тодор Димитров- родител на ученик в 7 клас
Антон Раданов- родител на ученик в 3 клас
  
Лице за административно и техническо подпомагане на обществения съвет:
Любов Бъчварова- Зам. директор по учебна дейност- тел. 0888132939

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР. БУРГАС

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 17/01/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало