НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

oбществен съвет

СЪОБЩЕНИИЕ

     Уведомяваме Ви, че на 16.04.2019 година от 18 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.      Приемане на отчета за бюджета през 2018 година.

2.      Съгласуване на бюджета за 2019 година.

3.      Съгласуване на избора на учебници по предприемачество за VІІІ клас и икономика за ІХ

4.      Текущи 

Състав на обществения съвет към

НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров“ - Бургас

за учебната 2018/2019 година

1. Бисера Вангелова - председател

2. Диана Младенова - родител

3. Николинка Кънчева - родител

4. Румен Джуров - Министерство на културата

5. Румяна Петрова Кралева - Куклен  театър Бургас

6. Професор Хикмет Мехмедов - Държавна Опера Бургас

7. Христина Секлемова - родител

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 08/04/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало