НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  
Приключи ХVII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

   

    За графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби в ХVII национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” е наградена:  Елена Пеева Йорданова 5а клас на 12 години от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас с научен ръководител Даниела Свиленова за разработване на проект на тема „Планети джуджета и спътници“.

Планети джуджета и спътници

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало