НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ


Награди 1970-1979♪♪♪
Награди 1980-1989♪♪♪
Награди 1990-1999 ♪♪♪
Награди 2000 ♪♪♪
Награди 2001-2011 ♪♪♪
Награди 2011-2012 Изтегли♪♪♪
Награди 2012-2013 Изтегли♪♪♪
Награди 2013-2014Изтегли♪♪♪
Награди 2014-2015 Изтегли♪♪♪
Награди 201
5-2016 Изтегли♪♪♪
Награди 201
6-2017 Изтегли♪♪♪
Награди 201
7-2018 Изтегли♪♪♪
Награди 201
8-2019Изтегли♪♪♪
Награди 2019-2020Изтегли♪♪♪
Награди 2020-2021Изтегли♪♪♪
Награди 2021-2022Изтегли♪♪♪
Награди 2022-2023Изтегли


                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 27/09/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало