НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОНТАКТИ

      

Адрес:

НУМСИ   ”Проф. Панчо Владигеров”

8000, Бургас, ул.”Кавала”№39

email:

info-2902103@edu.mon.bg

2902103@edu.mon.bg

 

Директор

Златина Пантелеева        056/ 54 94 50

                                          0879 533 665

 

Заместник директори   056/ 80 04 31

  Ивелина Манолакева    0892 284 277

  Любов Бъчварова          0888 132 939

 

Канцелария                   056/ 54 12 81

                                         0879 533 667

 

Длъжностно лице по защита на данните

Любов Бъчварова

info-2902103@edu.mon.bg

тел.: 056/ 800431

 

 

За връзка с нас  

Връзка с администратор

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 19/10/23 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало