НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

КОНКУРСИ за учебната 2018-2109 година

♪♪♪

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА  РИСУНКА
 
“ АКВАРЕЛИ  oпус 37 “
 
БУРГАС 2019
 
РЕГЛАМЕНТ

 
Чл. 1. Този регламент урежда правилата за провеждане на Национален конкурс за рисунка “Акварели опус 37", условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели.
Чл. 2. Националният конкурс за рисунка “Акварели опус 37" се организира по повод 120 години от рождението на големия български композитор Панчо Владигеров.
Чл. 3. Инициатор и организатор на конкурса е Национално училище за музикално и сценично изкуство “Проф.Панчо Владигеров" – Бургас със съдействието на Национална художествена академия, Дружество на художниците - Бургас, УН „Родни звуци“ и  медийното партньорство на БНР Бургас.
Чл. 4. Целите на Национален конкурс за рисунка „Акварели опус 37” са:
(1) да популяризира творчеството на Панчо Владигеров и конкретно неговия клавирен цикъл “Акварели” op.37
(2) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване;
(3) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум за изява на творчески идеи и умения;
Чл. 5. Задачата на конкурса е рисунка по музика от клавирния цикъл “Акварели опус 37" на Панчо Владигеров, изпълнена в техниката на акварела.
Чл.6. (1) Конкурсът се провежда в 3 (три) възрастови групи :
5 – 7 клас
8 – 9 клас
10 – 12 клас
Чл. 7. Изисквания към конкурсните творби:
(1) Размер на рисунката – 35/50 см
(2) Техника на изпълнение – акварел
(3)  Творбите не трябва да се паспартират и рамкират
(4) На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
- трите имена на участника
- заглавие на творбата (по клавирните пиеси)
- e-mail, телефон за контакт
(5)Всеки участник може да изпрати само 1 (една ) рисунка
(6) Към конкурсната творба трябва да е приложена служебна бележка,
удостоверяваща класа и институцията, която представлява участникът.         (7)Творбите за конкурса се приемат на следния адрес:
Бургас 8000
Ул.Кавала 39
НУМСИ “Проф.Панчо Владигеров"
/за конкурса /
(8) Краен срок за изпращане на рисунките: 22.02.2019 г.
Чл. 8.   Компетентно жури ще определи Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група – предметна награда и диплом.
Чл. 9.  Критерии за оценяване:
- оригиналност на рисунката
- съответствие с темата на конкурсната задача
- композиция
- цветово решение
- технически похвати при работа с акварел
Чл. 10.  Най-добрите рисунки  ще бъдат включени в изложба, която ще се открие в деня на награждаването – 13.03.2019 г..
Чл. 11. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за рисунка „Акварели опус 37” не се връщат след приключване на конкурса и всички права върху тях остават за организаторите.
 
Клавирен цикъл “Акварели" оп. 37 от Панчо Владигеров е съставен от шест пиеси: „Малък прелюд“, „Меланхолия“, „Танц“, “Пасторал", ”Ръченица" и ”Ритмично движение". Характеризира се с художествена образност и изобилие от разнообразни звукови и технически похвати.
 

 Линк към произведенията:
1. Малък прелюд - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

2. Меланхолия - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

03. Танц - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

4. Пасторал - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

5. Ръченица - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

6. Ритмично движение - Клавирен цикъл -Акварели- опус 37

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 15/01/19 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало