НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

erasmus+

ПРОЕКТ

Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти  

Номер на проекта:   2017-1-PL01-KA202-038682  

1. Описание на проекта

ИЗТЕГЛИ

2. Участници в проекта

BRONISŁAW RUTKOWSKI PRIMARY AND SECONDARY MUSIC SCHOOL in CRACOW,   POLAND

SOSW Kraków HD1080p Title EN

Kroó György Elementary School of Music and Arts in BudapesT, HUNGARY

National School of Music and Performing Arts
 “Prof. Pancho Vladigerov” – Burgas, Bulgaria

Първа работна среща - 21,22. 11. 2017 г., Будапеща

♪♪♪

“European countries' national music as a perspective in education and professional careers of young musicians”

Project number: 2017-1-PL01-KA202-038682

Бургас, 17 – 21.09. 2018 г.

   Мобилността се проведе по предварително изготвената програма. От българска страна, в планираните дейности, като активни участници се включиха 73 ученици – инструменталисти, певци, ученици от класовете по „Класически танц”, „Рекламна графика”, „Сценичен костюм”. Пряко ангажирани в дейностите бяха и 17 преподаватели – изготвяне на презентации по различните теми, ръководители на практически дейности, участници в концертите. Всички публични концерти бяха посетени от широк кръг от обществеността, учители, ученици на училището, родители.

17.09. – Презентация на български фолклорни инструменти. Участват преподавателите: Паоло Бошев – гайда, Петко Ганев – кавал, Радослав Харалампиев – тъпан, Жасмина Стоянчева – вокал.

- Репетиции на хор и оркестър

- Концерт за откриване на Дните на Еразъм + . Участват ученици и преподаватели от "Professor Pancho Vladigerov" National school for Musical and Performing arts, Burgas (Bulgaria), Bronisław Rutkowski Primary and Secondary Music School, Krakow (Poland), György Kroó Music and Fine Arts School, Budapest (Hungary). Всяко училище представи програма, в която бяха включени изпълнения както на произведения на основата на националния си фолклор, така и музика на фолклорна основа на партньорските организации

  Галерия

18.09.

- Репетиции на хор и оркестър

- Концерт на György Kroó Music and Fine Arts School, Budapest (Hungary)

Галерия

19.09.

- Репетиции на хор и оркестър

- Лекция – упражнение за четене на нотен текст на prima vista”. Лектор – Тодорка Бинева – преподавател по теория на музиката в National school for Musical and Performing arts"Professor Pancho Vladigerov", Burgas

- Уъркшоп на Kostuj Paweł за записване на етническа музика

- Репетиция с балетните класове на тема «Исторически танци». Ръководител на урока – Dr. Széll Rita, директор на György Kroó Music and Fine Arts School, Budapest

 Галерия

20.09.

 - Представяне на филм за българския фолклор. Филмът е изработен от Тодор Тодоров – ученик в XI клас под ръководството на Виолета Маврова – преподавател по история на музиката.

- Презентация за българската носия и фолклорни обичаи  - Василена Манолакева – преподавател по изобразително изкуство.

- Приложно ателие – Изработване на мартеници и детайли от фолклорни носии. Дейностите се ръководят от ученици от специалностите  «Рекламна графика” и „Сценичен костюм” и техните преподаватели.

- Среща за конкурса “Folking with Erazmus, на която учениците бяха запознати детайлно с конкурсните теми и условията на конкурса. Лектор – Bogunia Barbara

- Посещение на полските колеги в учебни часове по солфеж.

- Гала концерт. Специално за този концерт диригентът на оркестъра Петя Тончева създаде авторска оркестрация на българската народна песен „Я, изгрей, слънце”, в която съчета звученето на класическия струнен оркестър с българския народен инструмент – кавал. Концертът  беше включен в културната програма на Община Бургас. С него бяха закрити Музикалните празници, посветени на големия български диригент Емил Чакъров. Училищата, участници в проекта,  получиха Почетна грамота от кмета на град Бургас.

 Галерия

Гала концерт

21.09.

- Танцово ателие –  Разучаване на български фолклорни танци. Ръководител – Владимир Грудев – преподавател по танц и пластика.

- Концерт на Bronisław Rutkowski Primary and Secondary Music School, Krakow

   По време на мобилността в Бургас учениците бяха запознати с местната история, традиции, обичаи, фолклорни инструменти. Презентирана беше фолклорната музика и региони в България. Проведени бяха инструментални, танцови и вокални уъркшопове, свързани със спецификата на Българския и Балканския фолклор. Успоредно с това в репертоарния план на всички концерти беше включена и музика на фолклорна основа на партньорските държави. В резултат на дейностите, в чисто професионален аспект, ученици и преподаватели се запознаха и имаха възможност да изпълняват музика, която не е широко застъпена в учебните програми. Създадоха се условия за изграждане на умения за анализ на общото и различното в музиката на трите държави.

Галерия

♪♪♪

Посещение в Краков, Полша

От 17 до 19 октомври 2018 г. в гр. Краков се проведе работна среща на представители на партньорските организации по проект на програма „Еразъм+“           №  2017-1-PL01-KA202-038682. Домакини на срещата бяха преподавателите от Средно специално музикално училище „Бронислав Рутковски”. Беше направен анализ и оценка на постигнатите резултати по време на мобилностите в Будапеща /м. юни 2018 г./ и Бургас /м. септември 2018 г./. обсъдени бяха основните цели и очакваните резултати от предстоящия финален етап на проекта в Краков през м. юни 2019 г. съставен бе репертоарен план, който включва общи изпълнения на оркестрови, хорови и камерни творби на полски, унгарски и български композитори; инструментални и вокални обработки на автентичен фолклор. По време на мобилността в Краков ще бъдат обявени и резултатите от конкурса “Folking with Erasmus”.

Координаторът на проекта, Гжегож Лободински, запозна българските участници със своя опит при разработване на европейски проекти. Преподавателите от България разгледаха училището, посетиха репетиция на Детския хор на Средно специално музикално училище „Бронислав Рутковски” с диригент Елжбета Гавришевска.

В Краков Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас ще бъде представено от Младежки хор с диригент Анета Данаилова.

Галерия

♪♪♪

       На 12.11.2018 г. по покана на Областна Администрация - Бургас учениците от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" представиха концерт под надслов "Музиката на Европа". В програмата бяха включени произведения от Монюшко, Барток, Шопен и други български и европейски композитори.

Галерия

♪♪♪

    На 14.12.2018 г. ученици от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" изнесоха Коледен концерт на Автогара Юг - едно ново алтернативно място за изяви, реализирано от Община Бургас. В програмата: произведения от Шопен, Падаревски, Лист и традиционна българска и световна коледна музика.

Галерия

♪♪♪

         От 9 до 13 юни група от 12 ученици ще се включи в първата мобилност на проект "Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти" по прогграма Еразъм+. Първата среща на партньорските организации ще се състои в Унгария. Освен участие в общите дейности по проекта, нашите ученици ще изнесат концерт и в Българския културен център в Будапеща. Да им пожелаем успех и достойно представяне на на националната ни култура! 

Зл. Пантелеева 

♪♪♪

От 12.  до 17.06.2019г. учениците от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” – гр. Бургас участваха в поредната активност на  проекта: „Националната музика на европейските държави като перспектива в образованието и професионалната кариера на младите музиканти“ по програма „Еразъм+” в Полша.

Групата , която представяше  училището беше Камерен хор  от 16 ученика.

В продължение на 6 дни участвахме заедно с нашите партньори в съвместни репетиции  на камерен вокален ансамбъл, перкусионен ансамбъл, голям хор, а също и наши солисти, които свириха заедно с полския струнен  камерен оркестър.

Участвахме в поредица концерти заедно с полските и унгарските ни приятели, един от които се изпълняваше „на тъмно”  / в абсолютно тъмна зала/;

Имахме възможност да пеем и свирим в зали с прекрасна акустика -  Музикалната академия в Краков /зала ”Флорианка”/ , като  всеки  от партньорите  представи  20 минутна програма с музиката на страната си; Горещо беше аплодиран  джаз  аранжимента на Иво Гичев и фолклорните обработки на песните „Ерген деда”, „Седнало е Гьоре”

Запознахме се с фолклорни образци  от  Полша, представени  от ученици, свирещи на автентични  народни инструменти в Закопане, а така също имахме удоволствието на този концерт  да изпълним и творби  на фолклорна основа, обработени от български автори.  

Финалът на участието ни в проекта беше изключително емоционален концерт в зала “Mangha””,  открит с хор и оркестър, изпълняващ  „Ода на радостта”,  а  всички участници представиха произведения, научени по време на ателиетата на различните състави. Общият хор се представи с 2 полски и 2 български обработки на народни песни, дирижирани от Ела Гаврилевска и Анета Данаилова

За всеки от нас,  участието в този проект,  общуването  с колегите от Полша и Унгария беше изключителна възможност да се запознаем с различни музикални култури и музикално наследство,  да творим заедно и представяме автентичния фолклор с класически музикални средства.

Щастливи сме, че имахме възможността да създадем нови приятелства и професионални контакти, да обогатим познанията си за националната ни музика и тази на партньорите от Полша и Унгария, като този проект допринесе много за  повишаване на  нашата професионална компетентност и интерпретаторски качества!

 Галерия

 

♪♪♪

 

♪♪♪

Дни на Erasmus+ в Будапеща 9 - 13.06.2018


Концерт на партньорските организации I част 06.09.2018 г.
Концерт на партньорските организации - II част 06.09.2018 г.
Гала - концерт, 13.06.2018 г.

♪♪♪

Будапеща - Унгария

Изготвил : Весела Коршутова

♪♪♪

Едно незабравимо изживяване!

Будапеща –Унгария

Изготвил: Пламена Манолакева

♪♪♪

My good time in Budapest

made by Alexander Georgiew

 

♪♪♪

Онлайн състезание по композиция “Folking with Erasmus+” -

краен срок 31 декември 2018

Folking with Erasmus+ competition - FOLK MELODIES

APPLICATION FORM
РЕГЛАМЕНТ

♪♪♪

Международно състезание за млади композитори и аранжимент

Folking with Erasmus+

2017-2019

      Главен организатор на състезанието е Музикално училище “Бронислав Рутковски” в Краков, Полша. Партньорски институции са:  НУМСИ „Проф.Панчо Владигеров” в Бургас, България и  Kobanya Ifjusag Zenei Neveleseert Alapitvany в Будапеща, Унгария.

Представяме Ви българските участници.

Галерия

Арсений Богословский, VI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/7ervHswzeFI

Диана Димитрова, X клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/tqaZK6AFTSg

Мартина Стефанова, VI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/EwROfrMyLLw

Теодор Хараламбиев, X клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/4edxnHVjnZE

Владислав Марков, XI клас

Линк към изпълнението: https://youtu.be/7w_TGiMEDvY

 

 

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 29/09/21 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Новини
Начало