НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
"ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" ГР.БУРГАС
  
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                  

Бланки на документи

От тук може да ползвате бланки за следните случаи:

 

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 15 дни с разрешение нa Класен ръководител - свали от тук

 

Заявление от родител за освобождаване на ученик за участие в конкурси, състезания и други извънкласни дейностис разрешение на Директора   - свали от тук

Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове - свали от тук

 

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование - свали от тук

 

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено основно образование - свали от тук

 

Заявление за издаване на удостоверение за преместване - свали от тук

 

Заявления за явяване на изпити за промяна на оценка - свали от тук

 

Издаване на удостоверения

 

                                                                    ©  НУМСИ “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” *БУРГАС* 25/03/24 . Всички права запазени.
Материална база
Контакти
Документи
Прием
Covid-19
Начало